Nettowinst grote bedrijven steeg in 1989 naar ongekende hoogten

(tijd) - De grote bedrijven konden in 1989 hun nettowinst met 44,6 procent verhogen. De nettorendabiliteit van het eigen vermogen is de jongste 20 jaar nog nooit zo hoog geweest. Dit blijkt uit cijfers van de NBB. Toch is er geen reden tot euforie. De kwaliteit van de winsten ging achteruit. De brutomarge daalde lichtjes en de bedrijven beperkten hun afschrijvingen. Alleen uitzonderlijke en financiële elementen verklaren de forse stijging van de nettowinst.