Advertentie
Advertentie

Nettowinst Petroplus steeg 47 procent in 1998

(tijd) - Het Nederlandse oliebedrijf Petroplus kende in 1998 een eerder beperkte omzetgroei met 8,3 procent tot 1.387 miljoen gulden. Daar stond wel een forse toename van de nettowinst tegenover met 47 procent tot 21,6 miljoen gulden. Die groei is vooral het resultaat van overnames. Voor 1999 verwacht Petroplus een groei van de winst per aandeel van 25 procent.De resultaten van Petroplus liggen niet in de lijn van de algemene trend in de oliesector. Het niet zo lang geleden opgestarte oliebedrijf, gestart vanuit de loutere oliehandel, koopt raffinaderijen op die voor de grote oliemultinationals niet langer rendabel zijn. Die meestal kleine raffinaderijen kunnen veel flexibeler inspelen op de marktomstandigheden. Ze kunnen zonder veel kosten ook tijdelijk worden stilgelegd, wat door de hoge vaste kosten bij de grote oliebedrijven vrijwel onmogelijk is.