Nettowinst Rodamco stijgt met 7,5 procent

(tijd) - De nettowinst van het Nederlands vastgoedfonds van de Robeco Groep met een beheerd vermogen van 9,5 miljard gulden, is over de eerste negen maanden van het boekjaar '93-'94 uitgekomen op 343 miljoen gulden. Dat is een stijging met 25 miljoen gulden of 7,5 procent tegenover dezelfde periode in het voorgaande boekjaar. Bijna zeven miljoen gulden van dit winstcijfer is toe te schrijven aan de onderhandse uitgave van ruim drie miljoen aandelen Rodamco in november 1993. De waarde van de onroerend-goedportefeuille van Rodamco daalde in de negen maanden met 88 miljoen gulden. Dat is inclusief de aankoopkosten van de winkelcentra in Australië voor 23 miljoen gulden. Voor het volledige boekjaar verwacht Rodamco een onveranderde nettowinst en dividend per aandeel. De totale beleggingsresultaten zullen gunstig worden beïnvloed door de positieve resultaten uit het VK.