Nettowinst Solvac blijft stabiel in eerste helft boekjaar

(tijd) - Het nettoresultaat van Solvac over de eerste helft van het boekjaar 1995 (dit is van 1 maart 1995 tot 31 augustus 1995) komt uit op 1,121 miljard frank tegenover 1,116 miljard frank over dezelfde periode in 1994. Dit resultaat omvat hoofdzakelijk het dividendsaldo uitgekeerd door Solvay in juni 1995.De lichte stijging van het resultaat van Solvac in het eerste halfjaar is toe te schrijven aan een vermindering van de financiële kosten. De opbrengsten uit financiële vaste activa daalden van 1,149 tot 1,148 miljard frank.