Nettowinst Tractebel versterkt bijna 5 procent

(tijd) - Tractebel, de energiegroep van de Generale Maatschappij, haalde tijdens de eerste jaarhelft een winst van 6,80 miljard frank of 4,9 procent meer dan het jaar voordien. Op operationele basis deed Tractebel nog beter met een winsttoename van 10,1 procent. Door de scherpe daling van het uitzonderlijk resultaat, vertaalde de toename van het exploitatieresultaat zich slechts ten dele in de evolutie van de nettowinst.Het netto lopend resultaat van Tractebel kwam in het eerste semester uit op 6,62 miljard frank. Dit is 10,1 procent meer dan in de eerste zes maanden van '94. Vooral de dochters Electrabel, Powerfin en Fabricom lagen aan de basis van de winststijging. Tevens werd de winst positief beïnvloed door de bijkomende Distrigas-aandelen die werden verworven. Wel werd het deel van de Distrigas-aandelen dat bestemd is om door te verkopen, niet in aanmerking genomen. Ook de overname van de Amerikaanse onderneming CRSS heeft het resultaat van Tractebel nauwelijks beïnvloed. De overname vond pas om 26 juni plaats.