Nettowinst van 1,5 miljard frank voor NV D'Ieteren

(tijd) - De NV D'Ieteren boekte in 1989 een nettowinst van 1.531.306.736 frank. Dat resultaat zou te danken zijn aan een gestegen omzet en aan het feit dat de inkomsten uit participaties stabiel bleven. De financiële kosten stegen overigens. In de nettowinst zitten meerwaarden ter hoogte van 905.775.634 frank. Daarvan zal 847.713.134 frank overgeboekt worden naar de belastingvrije reserve.