Netwerk- en mentorprogramma voor vrouwelijke managers

De Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid in Geel biedt vanaf dit voorjaar het netwerk- en mentorprogramma voor vrouwelijke managers Sofia aan. Het programma, dat bedoeld is om de persoonlijke kwaliteiten van vrouwelijke managers te professionaliseren en tevens netwerking bevordert, is in 1999 ontwikkeld door het Limburgs Universitair centrum (LUC). In Limburg zijn al enkele succesvolle programmas en nu zijn ook de Kempen en binnenkort Leuven aan de beurt.Voor de Kempen treedt de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid op als promotor. In de Kempen telt 97 procent van de bedrijven minder dan 50 werknemers, zegt directeur Jacques Brouwers van de Kamer. In de KMOs werken veel vrouwen als bedrijfsleider of meewerkende echtgenote, maar zij kunnen niet steunen op een specifieke begeleiding. Er studeren evenveel mannen en vrouwen af, maar slechts een beperkt aantal vrouwen bekleedt een managementfunctie. Het gebrek aan netwerking en rolmodellen verklaart deze ondervertegenwoordiging.Volgens professor Mieke van Haegendoren (LUC), die het Sofia-project begeleidt, zijn doelgerichte intermenselijke contacten een belangrijke basis voor onze professionele ontwikkeling. Mensen leren veel uit gesprekken met anderen. Mentoring en netwerkvorming creëren hiervoor een stimulerend kader. Sofia koppelt deze methoden aan een kwalitatief vormingsaanbod.Sofia werkt met groepen van ten hoogste 20 deelneemsters. Na een theoretische inleiding start de ervaringsuitwisseling met de mentoren. dat zijn ervaren vrouwelijke managers uit het bedrijfsleven. Voor het programma dat in de Kempen wordt georganiseerd, treden Marleen Deleu (Randstad Inhouse), Gerda Beckers (Bevannu), Frieda Dils (Sneldrukker) en Betty Vervoort (Simco) op als mentor. De deelneemsters bepalen zelf het programma zodat een training op maat wordt gecreëerd. Het sluitstuk bestaat uit bedrijfsbezoeken en individuele begeleiding. Inlichtingen:LUC/SEIN, mevr. Janneke Jellema,tel.: 011/26.86.89,e-mail: janneke.jellema@luc.ac.be.Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid, tel: 014/56.30.30,e-mail: info@ccikempen.be