Netwerk start met leenbemiddeling

(tijd) - De VZW Netwerk Vlaanderen wil haar financiële steunverlening aan 'alternatieve projekten' uitbreiden. Daarom wordt gestart met een systeem van leenbemiddeling waarbij Netwerk bemiddelt tussen lener en ontlener. Om haar aktiviteiten ruimere bekendheid te geven, zal Netwerk jaarlijks een prijs toe kennen aan een alternatief projekt. Hierbij zal telkens een ander tema centraal staan. Het eerste jaar wordt de fokus gericht op het milieu.