Netwerking met extra dimensie bij Tandem en Ungermann-Bass

(van onze verslaggever) CUPERTINO, VS (tijd) - "In de huidige bedrijfskontekst aanvaardt een gebruiker niet meer dat zijn computerinfrastruktuur het laat afweten - de verliezen die zoiets meebrengt, zijn immers te groot geworden. In de client/server omgeving waar iedereen nu naartoe gaat, geldt dit ook en vooral voor het netwerk, een aspekt waaraan tot nog toe bijna geen aandacht besteed is. Tandem en Ungermann-Bass hebben daarom gezamenlijk een oplossing uitgewerkt die de foutbestendigheid ook tot op het niveau van het netwerk brengt - zonder dat er aan de toepassingen ook maar iets hoeft te veranderen'. Aldus Jim Treybig, stichter, president en chief executive officer van Tandem Computers bij de aankondiging van NonStop Access for Networking of "The Trusted Network', zoals het in de wandelgangen van Cupertino genoemd wordt. Dat de ganse bedrijfsomgeving aan grote veranderingen onderhevig is, hoeft geen betoog. Ondernemingen staan steeds meer onder druk door de toenemende internationale konkurrentie, de produktcycli worden almaar korter en de middelen schaarser. Logisch dan ook dat de bedrijven meer dan ooit tevoren een beroep doen op informatika om een maximaal konkurrentieel voordeel te kunnen verwerven. Een tendens die zich daarbij wereldwijd duidelijk aftekent is de verschuiving van batch- naar on-line processing, en dat vaak 24 uur op 24, zonder onderbreking (het gerucht doet de ronde dat Boeing in zijn nieuwste vliegtuig zelfs een lokaal netwerk zou installeren zodat passagiers met elkaar zouden kunnen kommuniceren - computing in the sky dus...).