Advertentie
Advertentie

Neuhaus verwacht lichte stijging van de winst voor lopend boekjaar

(tijd) - De confiseriegroep Neuhaus sloot de eerste zes maanden van het boekjaar 1997-1998 af met een omzet van 1.070 miljoen frank, tegenover 894 miljoen het jaar voordien. Het nettoresultaat van de groep viel lichtjes terug van 95 naar 93 miljoen frank. Voor het volledige boekjaar voorziet Neuhaus een lichte stijging van het nettoresultaat.Neuhaus verwacht dit boekjaar, dat eindigt op 30 juni 1998, een omzet te kunnen realiseren die hoger ligt dan 1.800 miljoen frank. Vorig boekjaar beliep de omzet 1.580 miljoen frank. De omzetstijging in het eerste halfjaar is voor 9 procent te danken aan de overname van de Franse retailketen Martial in januari 1997. De herstructurering van de keten verloopt volgens plan.