Neutraliteit geen bezwaar meer voor Oostenrijkse EG-toetreding

(tijd) - De bezwaren die vorig jaar nog tegen de toetreding van een neutraal land als Oostenrijk tot de Europese Gemeenschap geopperd werden, hebben sinds de gebeurtenissen in Oost-Europa fel aan belang ingeboet. Dank zij zijn permanente neutraliteit kan Oostenrijk thans meer dan ooit een specifieke bijdrage leveren tot het behoud van de vrede en de veiligheid in Europa. De Oostenrijkse neutraliteit, evenmin trouwens als de voltooiing van de eenheidsmarkt van de EG, kunnen nog langer ingeroepen worden om de Oostenrijkse toetreding uit te stellen.