Advertentie
Advertentie

New York: samba

Thema van de week was ongetwijfeld Brazilië. De Braziliaanse overheid achtte het niet langer mogelijk zichzelf te kwellen met al te hoge rentevoeten en ging in een eerste fase over tot een devaluatie van 8 procent. De markten vonden dit blijkbaar onvoldoende en de druk op de real bleef voortduren, met hoge rentevoeten als gevolg. Maar naar het weekeinde toe gaf de Braziliaanse overheid de moed op en ging over tot een zwevend wisselkoersregime.