New York: sterk BBP-cijfer

Voor de vijfde maand op rij sloot de S&P500 de maand met winst af. Deze week staken een sterker dan verwachte groei van het BBP in het tweede kwartaal en de aanhoudend gunstige evolutie van de wekelijkse werkloosheidscijfers de aandelenmarkt een hart onder de riem. Ook de obligatiemarkt begon een economisch herstel te verdisconteren. De 10-jarige rente bereikte met 4,56 procent haar hoogste stand in een jaar. Pro-cyclische sectoren zoals kapitaalgoederen (+2,6 procent) en technologie (+1,9 procent) presteerden het sterkst. Defensieve sectoren zoals nutsbedrijven (-0,8 procent) en voeding (-0,2 procent) bengelden aan de staart van het peloton. De olieprijs bevindt zich aan de bovenkant van de prijsvork en door de recente aanslagen komt de Irakese olieproductie trager op gang. Bijgevolg besliste de OPEC haar productieplafond niet te wijzigen. Exxon Mobil publiceerde winstcijfers die 10,7 procent boven de consensus lagen. Halliburton verhoogde de winstvooruitzichten voor het komende kwartaal. Bij de mediabedrijven besloot MGM de handdoek in de ring te werpen in de strijd om Vivendi Universal Entertainment (VUE). Voor Liberty Media verdwijnt nu de druk om te diep in de portemonnee te tasten. AOL Time Warner bleef onder druk staan. AOL, de internetdivisie, zou in 2001 en 2002 te weinig informatie verstrekt hebben over de kwaliteit van de nieuw verworven abonnees. De duurzame consumentengoederen vielen uit de toon nadat Jones Apparel Group en Newell Rubbermaid hun winstvooruitzichten voor dit jaar hadden verlaagd. In de farmasector passeerde de 'Reimportation Bill' eerder onverwacht het parlement. Deze 'Reimportation Bill' moet het mogelijk maken goedkopere geneesmiddelen te importeren vanuit Canada of Europa op voorwaarde dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen van de FDA. Algemeen wordt aangenomen dat de Senaat de 'Reimportation Bill' niet zal goedkeuren. Zowel de farma-industrie, de FDA, de regering-Bush als een groot aantal senatoren zijn tegen het voorstel. Cardinal Health, een belangrijke distributeur van geneesmiddelen, voorziet een groeivertraging omdat de farmabedrijven minder nieuwe geneesmiddelen introduceren. De resultaten van Pfizer voldeden wel aan de verwachtingen. Volgens Pfizer zal de overname van Pharmacia leiden tot 4 miljard dollar kostenbesparingen in 2005. De winst per aandeel van MedImmune lag 0,03 dollar boven de consensus dankzij sterke prestaties van Synagis en kostenbesparingen. In de telecomsector bedroeg de winst per aandeel van de lokale telecomoperator Verizon 0,69 dollar. De daling van het aantal vaste lijnen met 3,7 procent werd gecompenseerd door een omzetgroei van 14 procent bij de mobiele dochter Verizon Wireless. Verizon verwacht voor 2003 een winst per aandeel van 2,70 tot 2,80 dollar en een omzetgroei van 0 tot 2 procent.