NGOs bekritiseren werking EIB

(tijd) - Ruim dertig niet-gouvernementele organisaties (NGOs) uit 16 landen startten donderdag een campagne voor een hervorming van de Europese Investeringsbank (EIB). Enkele NGOers voerden actie voor de zaal waar EIB-voorzitter Philippe Maystadt gisteren de jaarlijkse persconferentie van de EIB gaf.De NGOs vragen de EU-landen alleen in te stemmen met een verhoging van het EIB-kapitaal als de bank hervormingen doorvoert. Volgens de NGOs zijn veranderingen nodig op vijf gebieden. Informatie van de EIB moet gemakkelijker toegankelijk zijn voor het grote publiek; de EIB moet bij de beoordeling van projecten meer rekening houden met de milieu-impact ervan; de bank moet meer aandacht hebben voor ontwikkeling; er moet een beter toezicht komen op de EIB en er is meer personeel nodig bij de bank. Die hervormingen zijn volgens de NGOs noodzakelijk voor een bank die meer geld uitleent dan de Wereldbank, maar aanzienlijk minder milieu- of ontwikkelingsexperts in dienst heeft. De NGOs bekritiseren een aantal door de EIB gefinancierde projecten, zoals de aanleg van een autoweg in Tsjechië dwars door een waardevol natuurgebied en van een oliepijplijn in Tsjaad en Kameroen die het regenwoud en de plaatselijke pygmeeënbevolking bedreigt.Maystadt verdedigde gisteren de werking van de EIB. Hij zei dat er een kleine milieucel is opgestart in de EIB, die de milieu-impact van projecten beoordeelt. Hij nam ook uitdrukkelijk de verdediging op van de aanleg van de oliepijplijn in Tsjaad en Kameroen. De pijplijn is volgens Maystadt een unieke kans voor de economische ontwikkeling van die landen. JL