Advertentie
Advertentie

Nicheverzekeraar Protect verdubbelt premie-omzet

(tijd) - De gespecialiseerde verzekeraar van bouwrisico's Protect NV boekte in 1994 een premie-omzet van 151 miljoen frank. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 1993. De forse groei van de premie-ontvangsten die in schril contrast staat met de slapte in de bouwsector, is onder meer te danken aan de samenwerking tussen Protect en de verzekeringsagentuur AIM.Het marktsegment waarin Protect als nicheverzekeraar werkt, is naar premie-omzet gemeten vrij klein. De maatschappij slaagde er in om in korte tijd een sterke marktpositie uit te bouwen dank zij haar polissen beroepsaansprakelijkheid en tienjarige aansprakelijkheid. Gedelegeerd bestuurder ir. Ides Ramboer schrijft de verdubbeling van de premie-ontvangsten van 74 naar 151 miljoen frank toe aan drie ontwikkelingen. Protect participeert sinds vorig jaar voor 25 procent in het risico beroepsaansprakelijkheid van architecten en raadgevend ingenieurs die de verzekeringsagentuur AIM onderschrijft. De overige 75 procent van het risico plaatst AIM bij de Duitse maatschappijen Colonia en Nordstern die sinds begin 1994 tot de groep UAP behoren. Het aandeel van 25 procent, goed voor minstens 30 miljoen frank premie-omzet, nam Protect over van de Italiaanse verzekeraar Reale Mutua. Dank zij de samenwerking met AIM is de maatschappij nu voor dit risico marktleider in België. Protect haalde ook voordeel uit de uittreding van de AIA-pool als medeverzekeraar. Toen Protect in 1991 startte, werd een driejarige overeenkomst gesloten met medeverzekeraar AIA die 20 procent van elk risico onderschreef. Sinds 1 januari 1994 verzekert Protect zelf het hele risico. Autonome groei was ook, onder meer dank zij de polis tienjarige aansprakelijkheid van oprichters en aannemers van gebouwen. Protect verwierf ook een aandeel van 5 procent in het Waarborgfonds voor de Aansprakelijkheid van het beroep verzekeringsmakelaar (WABV).