Advertentie
Advertentie

Nicole Fontaine, voorzitster van het Europees Parlement, over Europa

In vergelijking met Dehaene belooft Verhofstadt een moderner federalisme, minder intellectueel, dichter bij de mensen. Elke persoonlijkheid is anders, ieder mens beantwoordt aan zijn tijdperk. Dehaene was een visionair, hij zag Europa in een groots kader. Dat was toen gemakkelijker, het was duidelijk dat vrede de doelstelling was. Die generatie voldeed aan de noden van dat moment. Nu moet men de doelstellingen van Europa herdefiniëren, op een meer pragmatische, concrete manier. De burgers begrijpen niet goed meer waarom Europa gevormd werd, men moet het belang opnieuw definiëren. La Libre BelgiqueHenriëtte Prast, docent monetaire economie, over overmoedige beleggersDe mens lijdt gemiddeld genomen aan zelfoverschatting, zo blijkt uit psychologisch onderzoek. Overmoed is des te groter op terreinen waar de schuld van eigen fouten op anderen of op de omgeving geschoven kan worden. De financiële wereld is zon terrein. Tegenvallende rendementen kunnen uit zoveel factoren voortkomen, dat ze niet meteen tot zelftwijfel aanleiding geven.(...) Overmoedige beleggers zoeken en interpreteren irrelevante informatie omdat ze denken daar meer uit te kunnen halen dan in feite het geval is. Ook denken ze dat ze uit voor iedereen toegankelijke informatie meer nieuws kunnen halen dan anderen. Vervolgens verkopen en kopen ze omdat ze menen belangrijk nieuws op het spoor gekomen te zijn. Het resultaat is dat ze, na aftrek van provisie en overige kosten, een lager rendement behalen. Het Financieele DagbladJohn Irving, schrijver, over het verschil tussen mannen en vrouwenVrouwen maken zich over het algemeen meer zorgen over de kwaliteit van hun privé-leven. En spannen zich er meer voor in. In die mate, dat ze er hun beroepsleven mee schaden. Mannen zijn doorgaans meer geneigd om hun beroepsleven te laten voorgaan, en ze verwaarlozen hun privé-leven. Er is ook een dubbele standaard. Als een man een succesvolle carrière heeft, en zijn persoonlijk leven is een knoeiboel, dan wordt dat in elke samenleving min of meer aanvaard. Vrouwen mogen nog zo succesvol zijn in hun carrière, als dat in hun persoonlijk leven niet het geval is, laat men hen niet alleen verstaan dat ze gefaald hebben, maar voelen zij dat zelf ook zo aan. Knack