Niemand is blij met hoge Vlaamse milieuheffingen

(tijd) - De verhoging en de herschikking van de milieuheffingen in Vlaanderen hebben de jongste weken op diverse fronten kritiek losgeweekt, tot over de taalgrens toe. Bedrijven en burgers staan aan de klaagmuur, samen met bedrijfsfederaties als Cobelpa van de papiersector, het NCMV, maar ook vele intercommunales en de Waalse gewestregering. Zij vormen een front van geallieerden met totaal uiteenlopende belangen. Slaan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Vlaamse regering de bal mis, of moet men er nog aan wennen dat het milieu steeds meer een wezenlijk onderdeel van de economie uitmaakt? In elk geval steekt achter de hervorming een zekere logica met als basis het beginsel 'de vervuiler betaalt'.Toegegeven, de verhoging van de heffing op de watervervuiling van 628 naar 956 frank per vervuilingseenheid (VE), of met 50 procent, is drastisch. Het optrekken van de heffing op de uitvoer van afval naar 2.123 frank per ton kan de afvalstromen vanuit Vlaanderen naar andere gewesten en landen grondig wijzigen.