Niemand raakt het eensover Riziv-begroting

(tijd) - In het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkeringen (Riziv) kwamen zorgverstrekkers en ziekenfondsen voor de derde maal op rij niet tot een akkoord over een begroting 2002. Wel bereikten ze een consensus over een tekst, waarbij de verschillende standpunten op een rijtje gezet werden. De zorgverstrekkers vragen minimaal 14,87 miljard euro (600 miljard frank), de ziekenfondsen houden het bij 14,72 miljard euro (594 miljard frank). De bal ligt in het kamp van de regering, waar evenmin eensgezindheid over de Riziv-begroting heerst. De VLD schuift een begroting van 14,08 miljard euro (568 miljard frank) naar voren. De socialisten en groenen noemen dit onaanvaardbaar en absurd. Volgens Le Soir houdt de PS het bij het technisch rapport van het Riziv, dat 14,77 miljard euro (596 miljard frank) voorstelt. De PRL zou zich vinden in de 14,4 miljard euro (581 miljard frank) van de sociale partners. De groenen gaan uit van een basisbudget van 14,63 miljard euro (590 miljard frank), maar reserveren 250 miljoen euro (10 miljard frank) extra als overgangsmaatregel in afwachting van de resultaten van aangekondigde besparingsinitiatieven. De minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (SP), liet nog niet in zijn kaarten kijken.In het Verzekeringscomité bleek gisteren dat de uitgaven in de ziekteverzekering tijdens de eerste jaarhelft van 2001 met 9,7 procent toenamen. We stevenen af op een ramp. Als deze evolutie doorzet, zullen de uitgaven in 2001 maar eventjes 14,13 miljard euro (570 miljard frank) bedragen, of een overschrijding met een kleine 740 miljoen euro (30 miljard frank), stelt Jean Harmesse van de Christelijke Mutualiteiten. Hij wijst erop dat de stijging in de tweede jaarhelft wellicht minder hoog zal uitvallen. EvH