Advertentie
Advertentie

Niet alle waterzuiveringsstations voldoen aan lozingsnormen

WAREGEM (tijd) - Van de 131 waterzuiveringsstations die Aquafin eind 1996 beheerde, waren er 111 die aan de Vlaamse lozingsnormen voldeden. Voor 11 installaties erkende de overheid dat Aquafin door speciale omstandigheden zoals tijdelijke overlast niet aan de normen kon beantwoorden en 9 stations voldeden niet, omdat ze te slecht zijn uitgerust of beheerd. Het zuiveringsrendement van alle beheerde stations nam in 1996 toe tot 92,7 procent wat de organische belasting betreft, wat ook zichtbaar was aan het toegenomen visbestand in talloze Vlaamse rivieren. Maar inzake zuivering voor stikstof en zeker van fosfor staat Aquafin nog nergens. Dit bleek uit het eigen milieujaarverslag dat Aquafin gisteren in Waregem openbaar maakte.Milieucoördinator Arnoud Lust bracht gisteren het eerste milieujaarverslag van Aquafin naar buiten. Lust stelde een globale verbetering vast van de zuiveringsresultaten van de door Aquafin beheerde 131 zuiveringsstations. De organische belasting van het afvalwater werd beter verwerkt, het visbestand nam toe, maar echt zuiver water leveren de stations nog niet af.