Advertentie
Advertentie

Niet-Belgen kunnen Vlaamse ambtenaar worden

(tijd) - De Vlaamse regering schrapt de nationaliteitsvereiste bij de aanwerving van statutairen. De Vlaamse minister van Ambtenarenzaken, Paul van Grembergen, heeft hierover een ontwerpdecreet klaar. De maatregel maakt deel uit van een programmatekst die de regering gisteren afsloot met de sociale partners. Het doel is de kloof tussen de arbeidsdeelname van allochtonen en die van autochtonen tegen 2010 dicht te rijden.