Niet de groten zullen de kleintjes opeten, maar de snelle de trage

De toekomst is aan de genetwerkte bedrijven, de zogenaamde interextended enterprises, zegt Marc van de Perre, zaakvoerder van marketingcommunicatiebureau Interface. Voor lenige, sterk gespecialiseerde KMOs schuilt in dat organisatiemodel een gouden opportuniteit. Het horizontaal georiënteerde bedrijf vormt het businessmodel van de volgende generatie, zegt Van de Perre. Veel bedrijven zijn nog verticaal georiënteerd. Ze hebben een top die de beslissingen neemt, met daaronder een reeks afdelingen, met afdelingshoofden, die elk voor een deel van het bedrijfsproces verantwoordelijk zijn. Maar bedrijven die echt klantgericht willen werken, zullen genoodzaakt zijn zich te concentreren op hun kerncompetenties en die randactiviteiten uit te besteden aan preferente partners.