Advertentie
Advertentie

Niet iedereen wint bij globalisering

(van onze medewerker)(tijd) - De globalisering, in kringen van financiers en managers veelvuldig bezongen, wordt niet overal op evenveel gejuich onthaald. De weerbarstige stem is meestal afkomstig uit de hoek van allerlei organisaties die zich om het lot bekommeren van het milieu en van de minderbedeelde naties en volken, en zich opstellen tegen de eenzijdige activiteiten die grote internationale financiële organisaties en bedrijven ontwikkelen. Een halve eeuw geleden al stonden zij erg kritisch ten overstaan van de Bretton Woods-akkoorden die, na afloop van de Tweede Wereldoorlog, een wereldwijde economie vooropstelden die in de ogen van de critici even onrechtvaardig als onhoudbaar zou zijn.