Niet meer gewaardeerd als groeiaandelen

De koersen van producenten van windturbines zijn sinds begin april met 40 procent gedaald. De euforie na de verlenging van de Amerikaanse subsidies voor windenergie (PTC) is daarmee volledig weggeëbd. De markt voor windenergie kent op korte termijn een vertraging. Beleggers hebben weinig oog voor de groeivooruitzichten op lange termijn die nog steeds positief ogen. Ook de halfjaarresultaten brengen allicht geen soelaas. Het Deense NEG Micon publiceerde een verlies van 123 miljoen Deense kroon voor het eerste halfjaar. Analisten gingen uit van een verlies van 155 miljoen kroon. De omzet daalde met 14 procent tot 1,6 miljard kroon. Voor heel 2002 blijft NEG Micon bij de verwachting meer dan 6 miljard kroon aan verkopen te boeken. Dit betekent dat het eerste halfjaar slechts voor 27 procent aan de groepsomzet bijdroeg. NEG Micon bleef ook bij de verwachting van een positief resultaat van minstens 350 miljoen kroon voor 2002.Dat het eerste halfjaar verloren is gegaan, heeft veel te maken met de laattijdige verlenging van het PTC programma. De VS zijn voor windturbineproducenten een belangrijke groeiregio. Nadat de subsidies van windenergie eind maart verlengd waren, stegen de aandelen van NEG Micon en zijn concurrent Vestas met 50 procent in de hoop dat er snel bestellingen zouden volgen. Maar dat viel nogal tegen. De VS zijn nog niet klaar met de opstelling van het energieplan waardoor de klanten-stroomproducenten een afwachtende houding aannemen. Bovendien verkeren enkele van hen in financiële moeilijkheden. Duitsland is nog een belangrijker markt voor windenergie dan de VS. Ook hier werd er een vertraging opgetekend in het eerste halfjaar. De procedure voor de installatie van een windpark werd sinds vorig jaar verstrengd. Het bekomen van de nodige vergunningen kan nu tot zeven maanden langer duren. Bovendien is de Duitse markt verzadigd voor wat windmolens op het land betreft. Vooralsnog kunnen windmolens in zee dit niet voldoende compenseren.De sector blijft afhankelijk van politieke beslissingen. Dit komt omdat windenergie nog niet kostenefficiënt genoeg is om zonder subsidies de concurrentie aan te gaan met traditionele energiebronnen. Zo kijken analisten ook met spanning uit naar de Duitse parlementsverkiezingen van september. Een overwinning van de christen-democratisch/liberale oppositie, zal als negatief worden beschouwd. NEG Micon verwacht voor dit jaar een matige groei van de markt voor windenergie. De groei moet in 2003 hoger liggen dan in 2002. Door het groeiend milieubewustzijn en de verdragen over een beperking van de CO2-emissie moet de langetermijngroeivoet veel hoger worden ingeschat. Toch noteert NEG Micon tegen een verwachte koers-winstverhouding van slechts 13 voor 2003. Vestas Wind Systems is wereldmarktleider en mag daarom duurder noteren: tegen 15 keer de verwachte winst voor 2003. De Deense groep maakt donderdagnamiddag de resultaten bekend.Terwijl beleggers tussen 1999 en 2001 rekening hielden met de groei op lange termijn, concentreren ze zich nu op de groei van dit en volgend jaar. Het gevolg is dat NEG Micon en Vestas opnieuw op hetzelfde niveau gewaardeerd zijn als drie jaar geleden. CDR