Advertentie
Advertentie

Niet neergelegde jaarrekeningen brengen 5 miljoen frank op

GENT (belga) - De korrektionele rechtbank van Gent heeft de lijst van verantwoordelijken van vennootschappen afgewerkt die nagelaten hadden de jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank, zoals door de wet vereist. Aan minnelijke schikkingen en geldboetes heeft de hele operatie bijna 5 miljoen frank opgebracht voor de Belgische schatkist.