Niet-notariële schenkingen: variaties op een thema (1)

Schenkingen moeten in de notariële vorm verleden worden en geven daardoor aanleiding tot de heffing van schenkingsrechten. Het is echter mogelijk om op rechtsgeldige wijze zonder notariële tussenkomst een schenking te verrichten, zodat meteen ook heffing van het schenkingsrecht achterwege blijft. Deze bijdrage licht twee schenkingstechnieken toe: de handgift en de onrechtstreekse schenking. Volgende week hebben we het over de vermomde schenking, de notariële schenking buiten België verleden en de sancties.Schenkingen moeten in de notariële vorm verleden worden, aldus het Belgisch Burgerlijk Wetboek. En een voor notaris verleden schenkingsakte geeft aanleiding tot de heffing van schenkingsrechten, zo wil het het Belgisch Wetboek van Registratierechten. Wat betreft schenkingen van in België gelegen onroerende goederen, zijn deze regels absoluut: deze vinden verplichtend voor een Belgisch notaris plaats; schenkingsrechten zijn steeds verschuldigd. Inzake roerende goederen blijken deze regels echter veel minder waterdicht te zijn. Meer zelfs, schenkingen van roerende goederen brengen slechts zeer uitzonderlijk de effectieve betaling van schenkingsrechten met zich mee.