Niet-objektieve transfers blijven gesloten boek

BRUSSEL (tijd) - Hoofdopdracht mislukt. De onderzoeksgroep die in opdracht van de Vlaamse regering de regionale transfers in de sociale zekerheid analyzeerde, slaagde er niet in de zogeheten niet-objektief verklaarbare regionale verschillen in uitgaven en inkomsten nu eens eindelijk in kaart te brengen. Nogal wat van de betrokken diensten dulden geen pottekijkers, zo verdedigen de onderzoekers zich. De studie levert niettemin toch voldoende materiaal voor de Vlaamse regering om haar standpunt nopens de federalizering van de sociale zekerheid te stofferen. De 'Vlaamse onderzoeksgroep sociale zekerheid 2002' - een selekt gezelschap van juristen, ekonomen en sociologen - werd eind 1992 door de Vlaamse regering samengesteld met als opdracht zowat alles wat te maken heeft met de federalizering van de sociale zekerheid eens grondig te bestuderen: van de omvang van de transfers en hun waarom, over een juridische verkenning van de federalizering tot de sociale en ekonomische gevolgen ervan.