Niet te veel verwachten van Zaïrese verzekering

(tijd) - Belgen die in Zaïre have en goed verloren ten gevolge van plunderingen of die in hun vlucht alles moesten achterlaten, weten niet of ze voor de geleden schade ooit zullen vergoed worden. De Zaïrese verzekeringssektor is genationalizeerd en veel zal afhangen van de bereidheid en de solvabiliteit van staatsverzekeraar Sonas (Sociéte Nationale d'Assurance) of er een regeling komt. Desnoods kan een schade-eis ingediend worden bij de Zaïrese overheid maar het valt sterk te betwijfelen dat de failliete Zaïrese staat dergelijke schade kan en wil betalen.