Nietige, kwetsbare pionnen

(tijd) - De Vlaamse schilder-beeldhouwer Herman Van Nazareth (69) heeft twee thuislanden: België en Zuid-Afrika. Beide bleken problematisch voor zijn werk: zowel de Belgische als de Zuid-Afrikaanse overheid deed haar best hem te negeren. Ondertussen is het klimaat veranderd en is er toch enige erkenning gekomen. Van Nazareth stelt uitgebreid tentoon in het Museum Constant Permeke in Jabbeke.