Advertentie
Advertentie

Niets staat samenwerking tussen Antwerpse en Brusselse beurs nog in de weg

(tijd) - De raden van bestuur van de beurzen van Brussel en Antwerpen hebben zich donderdag achter het plan geschaard om een 'nauwere samenwerking' tussen beide markten te bestuderen. Tegen eind februari moet een concreet plan, wellicht een fusie, op tafel liggen. In Antwerpen zou dan vanaf begin '98 alleen nog een dienstencentrum van de Brusselse beurs overblijven. Het beursbestuur keurde gisteren ook de begroting '97 goed, waarin rekening is gehouden met de extra financiële middelen die het ministerie van Financiën heeft toegezegd.De Brusselse beursdirectie en het bureau van de Antwerpse beurs kregen donderdag een mandaat om te onderhandelen over een 'groepering' van beide aandelenmarkten. Hoewel de details nog moeten ingevuld worden, ligt het in de lijn der verwachtingen dat de handel in aandelen volledig naar de Brusselse beurs zal verhuizen en dat beide instellingen hun marketinginspanningen zullen bundelen. In Antwerpen zou uiteindelijk alleen nog een bijhuis van de gefuseerde beurs blijven.