Advertentie
Advertentie

Nieuw agentschap zal staatsschuld beheren

(tijd) - De ministerraad besliste dinsdag om bij de Schatkist een agentschap op te richten dat belast is met het operationeel beheer van de staatsschuld. Naast dit agentschap blijft een dienst voor de schuld bestaan, die onder meer belast is met de wetgeving inzake de organisatie van de markten van de overheidseffecten. Grégoire Brouhns, administrateur-generaal van de Schatkist, zegt dat het agentschap ten laatste begin 1998 operationeel moet zijn.