Nieuw barema makelaarslonen

(tijd) - De bijgaande tabel bevat het nieuwe barema van de makelaarslonen voor de belangrijkste effektenverrichtingen. De nieuwe tarieven staan vermeld in een ontwerp van ministerieel besluit en zullen dus normaal binnenkort van kracht worden.