Advertentie
Advertentie

Nieuw Belgisch geldmarktalaam moet zegen zijn voor schatkist

(tijd) - Zo'n 15 miljard besparingen verwacht de regering van een hervorming van het monetair beleidsalaam. Vooreerst wordt de uitgifte van schatkistcertifikaten met een looptijd van 1 en 2 maanden stopgezet, om alleen nog certifikaten op 3 (en 12) maanden over te houden. Aangezien de rente op certifikaten over 3 maanden slechts na 3 maanden moet worden betaald, wordt zo een rentelast van de begroting 1991 naar deze van 1992 doorbesteld. Daarnaast zou het konkurrentieel opengooien van de markt van schatkistcertifikaten de staat ook goedkoper aan kort geld moeten helpen.