Nieuw Belgisch handboek moet Amerikanen België leren kennen

(tijd) - "Modern Belgium' is een Engelstalige monografie over België dat de Amerikaanse zakenlui en universitairen objektieve en wetenschappelijk informatie wil verstrekken. Het boek werd gisteren in Brussel officieel voorgesteld. Het initiatief werd volledig gefinancierd door de Belgische privé-sektor die vindt dat ons land zich beter moet bekend maken in het buitenland.