Nieuw Belgisch-Nederlands belastingverdrag mist pit

BRUSSEL (tijd) - Het is jammer dat het nieuwe Belgisch-Nederlandse belastingverdrag niet wat meer toekomstvisie uitstraalt. Het volgt weliswaar keurig het modelverdrag van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), maar zegt niets over bijvoorbeeld e-commerce en houdt weinig rekening met de ontwikkelingen op het vlak van het Europees fiscaal recht.