Nieuw bestuur Belgafood

De Belgische beroepsvereniging voor de invoer van voedingswaren, Belgafood, heeft een nieuw bestuur verkozen. Als voorzitter werd de heer Ploegaerts verkozen, als ondervoorzitter de heer Garroy, als schatbewaarder de heer Bisschops en als sekretaris de heer Vaerewijck. Maken eveneens deel uit van de bestuursraad de heren Droessaert, Lecart, Van Dieren en van Weert.