Nieuw certifikaat Distri-Invest

Petercam Securities brengt op 17 april as. het nieuwe vastgoedcertificaat Distri-Invest op de markt. Het bruto- rendement wordt geraamd op 7,4% wat neerkomt op 6,4% netto. Het gaat om een bestaand certifikaat dat in 1987 onderhands werd geplaatst bij een aantal institutionele beleggers. Van de totale uitgifte ten belope van 430 miljoen B.fr. behouden de institutionelen 100 miljoen, het saldo of 330 miljoen wordt geplaatst bij het publiek. De uitgifteprijs bedraagt 10.000 fr. plus 300 fr. kosten.