Advertentie
Advertentie

Nieuw 'Chinees scenario' voor failliet New Tubemeuse

(tijd) - De naamloze vennootschap Collinet, die in opdracht handelt, heeft een officieel bod uitgebracht op het volledige produktie-apparaat van het failliete Luikse bedrijf New Tubemeuse. Het zou om een bod van 20 miljoen dollar (640 miljoen frank) gaan. De opdrachtgever van Collinet is van plan de fabriek te ontmantelen om ze opnieuw op te bouwen in China.Het bod van Collinet zou het beste voorstel zijn dat tot op heden binnengelopen is bij de curatoren van New Tubemeuse, schrijft de krant Le Soir. Jammer genoeg dreigt dit scenario de plannen te doorkruisen van de Amerikaanse groep Ellwood, die de staalafdeling wil overnemen voor twee miljoen dollar. De plannen van Ellwood zouden binnen een jaar 120 arbeiders opnieuw aan werk helpen.