Nieuw defensieplan brengt tegen '97 slechts 7 mrd. op

(tijd) - Volgens de prognoses uit de beleidsbrief van defensieminister Delcroix zou het nieuwe legerplan tegen 1997 in konstante franken van vandaag een 8 miljard fr. aan besparingen moeten opleveren tegenover het plan-Charlier II. De bevriezing van de uitgaven op nominaal 99 miljard fr. houdt immers in dat het defensiebudget in 1997 nog 83,9 miljard zal waard zijn tegenover 91 miljard voor het plan-Charlier II. De beleidsbrief van minister Delcroix is geen budgettair dokument geworden zoals we dat van de regering-Dehaene I de jongste tijd gewoon zijn. De minister waarschuwt in de inleiding zelfs expliciet "tegen overdreven verwachtingen inzake budgettaire besparingsmogelijkheden op landsverdediging'. Hij ziet de hervorming eerder als een noodzakelijk aanpassing van de taken van het leger aan de nieuwe internationale situatie en de budgettaire opbrengsten zijn meegenomen. Opbrengsten van verkopen moeten overigens beschouwd worden als "bijkomende kredieten die het departement in staat moeten stellen de herstrukturering uit te voeren en de ermee gepaard gaande bijkomende kosten, onder meer voor sociale begeleidingsmaatregelen, te betalen'.