Advertentie
Advertentie

Nieuw depositogarantiestelsel verschenen in Staatsblad

(tijd) - Sinds 1 januari is de nieuwe wet inzake de depositobescherming bij de kredietinstellingen van kracht. Deze wet schoeit de vroegere Belgische regelgeving inzake het depositogarantiestelsel op Europese leest. Kasbons, obligaties en andere bancaire schuldvorderingen (bv. kapitalizatiebons), die thans ook onder het garantiestelsel sorteren, zijn slechts gedekt als ze op naam zijn of in open bewaargeving zijn gegeven bij een kredietinstelling. Konkreet houdt dit in dat kasbons in de kluis of bij de bankklant thuis of waar dan ook niet langer onder het depositogarantiestelsel vallen.