Nieuw dioxine-incident herinnert aan 1999

(tijd) - De dioxinebesmetting van veevoeder roept onvermijdelijk herinneringen op aan de dioxinecrisis van 1999. Maar volgens het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zijn alle vergelijkingen uit den boze. Het roept op tot nuchterheid.