Nieuw erfrecht en meervoudig stemrecht prioritair

Familiebedrijven vormen de ruggengraat van de Belgische economie en staan in voor een substantieel deel van de tewerkstelling. Hoewel de vorige regering belangrijke parlementaire initiatieven ten behoeve van het familiebedrijf steunde, is er voor Verhofstadt II nog flink wat werk aan de winkel. Voor het Belgische familiebedrijf is het belangrijk dat twee initiatieven ten voordele van het familiebedrijf in het regeerakkoord zouden worden opgenomen: de modernisering van het erfrecht en de invoering van het meervoudig stemrecht, stelt Jozef LIEVENS.De auteur is gedelegeerd bestuurder van het Instituut voor het Familiebedrijf en partner bij Eubelius Advocaten.