Nieuw Gemeentefonds versterkt landelijke gemeenten

(tijd) - De verschuivingen in de geldstromen tussen de Vlaamse gemeenten, als gevolg van de nieuwe Gemeentefonds, komen neer op een stroom van de verstedelijkte gebieden naar de eerder landelijke, vooral in het noordoosten van Vlaanderen en de Westhoek. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) in een advies.