Nieuw handboek over financiewezen

(tijd) - De professoren Michel Dombrecht (VLEKHO) en Sylvain Plasschaert (UFSIA) hebben een nieuw handboek gemaakt over het financiewezen in ons land. "Financiewezen in België - Instrumenten, instellingen en markten' kan een opvolger genoemd worden van de inmiddels meer dan tien jaar oude klassieker van Vanes en wijlen Albert Verheirstraeten, "Geld- en Kapitaalmarkt'. Door de snelle evolutie die zich de jongste jaren op de Belgische financiële markten voltrok, was een aktueler werk aangewezen. Dombrecht en Plasschaert zullen overigens met dezelfde problematiek af te rekenen krijgen gezien de talrijke financiële hervormingen die thans van overheidwege worden bestudeerd en ook in het licht van het eengemaakte Europa.