Nieuw industriepark in Tubeke

NIJVEL (belga) - Dinsdag is in de taalgrensgemeente Tubeke in aanwezigheid van Guy Spitaels, voorzitter van de Waalse gewestregering, een nieuw bedrijvenpark voor KMO officieel in gebruik genomen. In het 55 hektaren grote complex heeft de Waalsbrabantse intercommunale IBW tot nog toe 200 miljoen frank geïnvesteerd. De komende maanden komen daar nog 110 miljoen frank bij voor wegenwerken, aanleg van rioleringen en energiebedeling. De eerste bedrijven worden verwacht tegen de lente van 1994.