Nieuw KB tariefaanduidingen horeca

Morgen verschijnt in het Staatsblad een koninklijk besluit dat de tariefaanduidingen in de horeca reglementeert. Het nieuw KB groepeert de vier bestaande koninklijke en ministeriële besluiten inzake tariefaanduidingen in de horeca en aktualizeert deze reglementering waarvan de oudste bepalingen dateren van 1935.