Nieuw kompromis EG-landbouwprijzen

De echte onderhandelingen over de landbouwprijzen 1988-89 werden pas gisteren door de EG-landbouwministers in Luxemburg aangevat, nadat nogmaals een nieuw kompromis- voorstel door de Duitse raadsvoorzitter en de Europese kommissie gezamenlijk werd ingediend. Dat bevestigt de geleidelijke ontmanteling van de negatieve monetaire kompenserende bedragen waarmee EG-kommissielid Andriessen eergisteren reeds had ingestemd, maar bevat niet langer de prijsdalingen voor boter en suiker (met respektievelijk 2 en 1%) die Andriessen hiervoor in ruil had geëist. Die bijkomende prijsdalingen botsten immers op een formeel verzet van alle lidstaten, behalve van Groot-Brittannië en Nederland.