Nieuw lestijdenpakket gemeenschapsonderwijs

(belga/tijd) - Jongeren die vanaf september hun secundaire studies aanvatten in een gemeenschapsschool, zullen voornamelijk moderne talen, wiskunde en wetenschappen voorgeschoteld krijgen. Indien ze dat wensen zullen ze voorts meer uren Latijn kunnen kiezen dan momenteel het geval is. Dit blijkt uit de nieuwe lessentabellen voor de eerste graad van het secundair gemeenschapsonderwijs, die gisteren door de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (ARGO) werden voorgesteld. Voorzitter Steenhaut van de raad merkte op dat de tabellen slechts op een beperkte wijze werden herzien en dat een kombinatie werd gerealizeerd: het goede wordt behouden en aangevuld met een aantal nieuwe aksenten. In het eerste jaar zal een onderscheid worden gemaakt tussen A- en B-klassen. De A-klassen gelden voor de goede leerlingen, tewijl in de B-klassen de leerlingen met leerachterstand en -moeilijkheden zitten. Na het doorlopen van het eerste jaar kunnen deze jongeren ofwel opnieuw overschakelen naar de A-klassen ofwel naar het beroepsonderwijs.