Nieuw nachtelijk routeplandempt geluidshinder rond Zaventem

BRUSSEL (tijd) - De routes die de opstijgende vliegtuigen op de luchthaven van Zaventem s nachts moeten nemen, worden aangepast om de geluidsoverlast voor de omwonenden te verminderen. Het aantal mensen dat nog last heeft van geluidshinder wordt nagenoeg gehalveerd. De federale minister van Verkeer, Isabelle Durant, belooft dat de geluidshinder voor omwonenden die nog worden overvlogen niet toeneemt.