Nieuw Nederlands mediavoorstel op gespannen voet met Europese regels

AMSTERDAM (hpa) - Het nieuwe voorstel van de Nederlandse mediaminister Eelco Brinkman voor de schepping van een duaal tv-bestel in Nederland staat op gespannen voet met de Europese mededingingsregels. Brinkman stelt de toekomstige binnenlandse commerciële zenders een financieel voordeel in het vooruitzicht.