Advertentie
Advertentie

Nieuw Nederlands paspoort nog niet klaar

De jongste maanden is er in Nederland al heel wat te doen geweest rond de vervanging van het oude door een nieuw fraudebestendig paspoort. De invoering van het nieuwe paspoort is al enkele malen naar een latere datum verschoven. Uit een brief van minister Van den Broek en staatssekretaris Van der Linden (beiden van buitenlandse zaken) aan de Kamer blijkt dat ook de streefdatum van 9 mei niet zal worden gehaald. De invoering is verschoven naar een later tijdstip in het najaar. Uit de brief blijkt dat het onderzoek naar de fraudebestendigheid van het nieuwe reisdokument door de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) en de rijkswacht tot negatieve resultaten heeft geleid. "Ondanks de verbeteringen op onderdelen is er geen sprake van een goed beveiligde paspoortkaart,' zo luidt de eindkonklusie. De resultaten van een Westduits onderzoek, uitgevoerd door het Bundeskriminalamt in Wiesbaden, heeft geleid tot vergelijkbare besluiten, zo schrijven beide bewindslieden. De regering beraadt zich thans over de gevolgen die aan deze nieuwe afwijzing moeten worden verbonden. Overwogen wordt de samenwerkingsovereenkomst met het produktiebedrijf KEP te beëindigen. De belangrijkste kritiek van CRI en rijkswacht betreft het laminaat (een doorzichtige beschermlaag om de kaart). Het onderzoek wees uit dat dit "betrekkelijk eenvoudig van de paspoortkaart te verwijderen is, dat bij verwijdering geen onherstelbare schade optreedt en dat het laminaat - omdat het heel blijft - opnieuw kan worden gebruikt'.